12

Montserrat
la república dels mestres

SEGONAREPÚBLICA

12

Montserrat
la república dels mestres

SEGONAREPÚBLICA

El 1931, el sistema públic escolar, malgrat els avanços de la dècada dels vint, presentava innombrables dèficits. La dotació pressupostària insuficient feia que bona part dels edificis escolars estigueren en condicions penoses, a banda de la carència de tota mena de material escolar. S’hi amuntegaven, com ens recorda la memòria gràfica, xiquetes i xiquets, moltes vegades de totes les edats, ja que tampoc no hi havia prou docents. A més, els sous eren baixos (“passes més fam que un mestre d’escola”) i havien d’afanyar-se a trobar ocupacions suplementàries per a subsistir. Hi predominava una pedagogia molt tradicional i memorística, amb recurrents castics corporals: “Ens castigaven amb els braços en creu, amb una pedra en cada ma”. A més, els temaris estaven destinats a reforçar una identitat espanyola, on eren sagrats el castellà, les jerarquies socials, l’ordre tradicional i la religió catòlica. Era una escola pregonament sexista: “Amb un drap feien talls, traus, marcàvem i brodàvem”. A Montserrat, fins i tot, s’arribà a formar com si fora l’exèrcit, i s’adjudicaren rancs d’oficial a l’alumnat.

A Montserrat, les escoles, inaugurades a finals del segle XIX, no havien aconseguit solucionar el problema educatiu en una societat amb una natalitat elevada. Al seu recinte, segons les dades municipals, estaven matriculats 255 xiquetes i xiquets, fins als 12 anys, encara que, a partir dels 10, segur que l’assistència seria, com a mínim, irregular. L’absentisme, atesa la necessitat d’ajudar a l’economia familiar, comportava unes elevades taxes d’analfabetisme, sempre superiors entre les dones. Molts xiquets, abans d’anar a l’escola, havien de replegar els excrements de les cavalleries. El 1930, el 41% de la població major de 25 anys era analfabeta, raó per la qual, a banda de no poder accedir a la cultura i a la informació, ni tan sols podien seguir els cartells de les pel·lícules del cinema mut. L’educació secundària i universitària estava reservada per als xiquets de la burgesia.

Entre les línies mestres del primer govern republicanosocialista, estigué l’educació i la cultura. S’obriren uns 7.000 centres escolars. Es realitzà un gran esforç per a crear milers de nous mestres amb principis metodològics innovadores. S’establí la coeducació i el laïcisme. A València, s’introduïren en alguns centres d’ensenyament el valencià. L’ajuntament republicà, fidel al seu ideari, aspirava a crear una escola nova i “Establecimientos de bibliotecas y centros culturales para inculcar a los vecinos la afición a la lectura y dar instrucción que posibilite elevar su grado cultural en todos los órdenes”. El 1931 s’obrí un nou centre educatiu en un edifici municipal, al carrer del Progrés, preparat per a 55 alumnes, encara que n’arribà a albergar 98, així com una escola nocturna per a 120 alumnes. El 8 de maig del 1936, l’arquitecte Josep Corts presentà el plànol de les noves escoles, que hagueren d’esperar… fins al 1974.